av淘宝最新永久免费网址

av淘宝最新永久免费网址

足太阳经膀胱脉,目内眦上起额尖;支者颠上至耳角,直者从颠脑后悬,络脑还出别下项,仍循肩膊侠脊边,抵腰膂肾膀胱内,一支下与后阴连。 但气化传染者轻,精化欲染者重。

[11]从鱼际穴循行手大指内侧之端,去爪甲角如韭叶许白肉际,少商穴也经云:大肠者传道之官,变化出焉。二十八难曰:阳跷脉者,起于跟中,循外踝上行,入风池,阴跷脉者,亦起于跟中,循内踝上行,至咽喉交贯冲脉。

多生头上及胸乳间,初如李核,渐大如馒,色紫微硬,漫肿不甚疼痛。疮口紫陷者,十全大补汤加附子服之,外换附子饼灸之。

地仓侠吻四分近,大迎颔下寸三中,颊车耳下八分陷,下关耳前动脉行。法宜甘草薏苡仁煎汤洗之,嚼细茶叶涂之,干则黄连膏润之;破烂甚者,宜用鹅掌皮,〔火段〕存性,研末,香油调敷,甚效。

[1]肘骨者,胳膊中节上、下支骨交接处也,俗名鹅鼻骨。尺泽主刺肺诸疾,绞肠痧痛锁喉风,伤寒热病汗不解,兼刺小儿急慢风。

[3]毫针者,因取法于毫毛,故名之也。 阴包膝上行四寸,气冲三寸下五里,阴廉气冲下二寸,急脉毛际旁二五,厥阴大络系睾丸,章门脐上二旁六,期门从章斜行乳,直乳二肋端缝已。

Leave a Reply